Lausunnot ja kannanotot

RIL tekee aloitteita ja antaa lausuntoja ja kannanottoja rakennusalan ja jäsenkunnan toimintaedellytyksiä koskevissa asioissa hyödyntäen mm tekniikkaryhmien asiantuntijajäseniä. Tekniikkaryhmän jäsenenä jäsen pääsee näin vaikuttamaan oman erikoisalansa asioihin.

RILin jäsenet voivat seurata RILin kotisivuilta, mitä RIL on lausunut ja mitä asioita on lausunnolla ja antaa omat kommenttinsa niihin sähköpostin välityksellä.

Jotta RIL voisi vaikuttaa ja ottaa kantaa ajankohtaisiin rakennusalaa ja jäsenkuntaa koskeviin asioihin, toivotaan jäseniltä informaatiota mm tärkeistä lausuntopyynnöistä, suunnitteilla olevista jäsenkuntaa koskevista organisaatiomuutoksista ja muista RILin kannanottoa tai lausuntoa edellyttävistä asioista.