RIL Sovittelu on rakennusriitojen ja urakkaerimielisyyksien hallintaan keskittynyt palveluntarjoaja yrityksille ja yhteisöille.

 

Sovittelu on tarkoituksenmukainen ja taloudellinen vaihtoehto kysymyksissä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan perusteellista rakennusalan ja -juridiikan tuntemusta.

RIL Sovittelu on asiantuntija rakennusprosesseissa syntyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa ja niiden ennalta ehkäisemisessä. RIL Sovittelu käsittelee myös rakennusvirheistä ja muista rakennuskannan ongelmista syntyvät riidat.

Toimintamme perustuu korkeatasoisten konfliktinratkaisuun, jossa yhdistyvät teknisten ja juridisten asiantuntijoiden osaaminen. Erimielisyyksien ratkaisu tapahtuu tällöin nopeasti, edullisesti, asiantuntevasti  ja liikesuhteita tarpeettomasti rasittamatta.

RIL Sovittelun palveluihin kuuluvat

  • Rakennusprojektien erimielisyyksiä ennalta ehkäisevät palvelut
  • Erimielisyystilantetiden diagnosointi parhaan käsittelyvaihtoehdon määrittelemiseksi
  • Riitojen sovittelu-, suositus- ja lausuntomenettelyt
  • Sovittelun ja sopimusjohtamisen koulutus.