Pätevyydet

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeseen ryhtyvällä (tilaajalla/rakennuttajalla) on hankkeen vaativuus huomioiden riittävät edellytykset hankkeen totetuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennusvalvontaviranomaisten tehtävänä on varmistaa toimijoiden kelpoisuus ko. tehtävään, ts. että suunnittelijoilla, valvojilla ja työnjohtajilla on hankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys.
 

FISE Oy vastaa pätevyydentoteamisjärjestelmästä

9.12.2002 perustettu Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy toteaa pätevyyksiä sekä ylläpitää puolueetonta, luotettavaa ja julkista valtakunnallista rekisteriä päteviksi todetuista henkilöistä.

Rakennuttajat, työnantajat, rakennushankeeseen ryhtyvät ja rakennustarkastajat löytävät pätevyysrekisteristä helposti päteviä alan ammattilaisia (rakennuttajia, suunnittelijoita, työnjohtajia, valvojia jne.). Pätevyysvaatimusten täyttäminen ja pätevyysrekisteriin kuuluminen kannustaa myös rakennusalan ammattilaisia itsensä kehittämiseen. Päteväksi todettu henkilöstö vaikuttaa myös yrityksen laatuluokitukseen ja on siten myös yrityksen kilpailutekijä.

Pätevyysjärjestelmät ovat määräyksiin (esim. Maankäyttö- ja rakennuslaki) sekä viranomaisohjeisiin (mm. ympäristöministeriön) perustuvia tai tarvelähtöisiä. Pätevyysjärjestelmään kuuluvat pätevyysvaatimukset ovat pätevyyslautakunnan määrittelemiä ja FISE Oy:n hallituksen vahvistamia. Sihteerijärjestöt vastaavat lautakuntien käytännön toiminnasta.
 

RILin vastuulla olevat pätevyydet

RIL vastaa sihteerijärjestönä seuraavien pätevyyksien toiminnasta:

 • Kalliorakenteiden suunnittelijan pätevyys
 • Kalliorakenteiden työnjohtajan pätevyys
 • Pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys
 • Pohjarakenteiden työnjohtajan pätevyys
 • Infrakohteiden pohjarakenteiden pätevyys
 • Tärinäasiantuntijan pätevyys
 • Puurakenteiden suunnittelijan pätevyys
 • Puurakenteiden työnjohtajan pätevyys
 • Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyys
 • Kosteusvaurion korjaussuunnitteijan pätevyys
 • Akustiikan suunnittelijan pätevyys
 • Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys
 • Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys
 • Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyys
   

KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunnan sihteerijärjestönä toimii RIL. Lisätietoa pätevyyden hakemisesta ja pätevyystenteistä kohdasta
FISE - Certification Service (patevyyspalvelu.fi) ja kohdasta ril.fi/fi/patevyydet/kosteudenhallintakoordinaattori.

Rakennuttajat (RAP ja RAPS)

Rakennuttajapätevyyslautakunnan sihteerijärjestönä toimii RAKLI. Lisätietoa pätevyyden hakemisesta ja pätevyystenteistä löytyy heidän sivustoltaan https://www.rakli.fi/osaamisen-kehittaminen/.

RIL järjestää rakennuttajakoulutusta, ks. https://www.ril.fi/fi/koulutus/rakennuttajakoulutukset.html
 

Lisätietoa pätevyyksistä, hakuohjeet ja hakulomakkeet: www.fise.fi.