Julkaisut

RILin julkaisutoiminnan tavoitteena on luoda edellytykset jäsenkunnan, rakennusalan asiantuntijoiden ja opiskelijoiden ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen tuottamalla korkeatasoista, eri käyttötarkoituksiin soveltuvaa ja ajantasalla olevaa ammattikirjallisuutta. Julkaisut löydät kirjakaupasta, jonka avulla voit myös suorittaa tilaukset.

Ensimmäisenä ilmestyi betonin mitoitusta käsittelevä julkaisu A-sarjassa vuonna 1946. 1960-luvulla siirryttiin A-sarjasta RIL-julkaisusarjaan. Ensimmäisenä julkaistiin vuonna 1964 Puurakenteiden normi RIL 44. Näistä teoksista onkin saanut alkunsa ammattinsa osaavan kirjasto, joka on monipuolinen, ajanmukainen, oloihimme sovellettu ja hyvää rakennustapaa edistävä tietokokoelma. Tuoteryhmittäin RILin julkaisut ovat:

  • käsi- ja oppikirjat
  • normit ja ohjeet
  • erikoisjulkaisut
  • muut julkaisut.

RILin kirjoja nyt myös sähköisessä muodossa

RILin kirjoista uusimmat ovat nyt ostettavissa verkkokirjakaupasta sähköisessä muodossa. Myös osasta vanhemmista julkaisuista löytyy e-kirja. E-kirjoja on jo yli 70.