Jäsenedut ja -palvelut


RIL tarjoaa jäsenilleen vuosimaksua vastaan kattavat ammatillisen edunvalvonnan palvelut ja jäsenedut:

Ammattitaidon kehittäminen

Tulevaisuuden rakentajien tukeminen

Turvan antaminen työelämässä:

Sosiaalinen kanssakäyminen ja vapaa-aika

Jäsenetulehdet

Alan osaamisen esille tuonti

  • Vuosittain myönnettävä RIL-Palkinto
  • Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri
  • Vuoden nuori RILiläinen joka toinen vuosi
  • Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmän myöntämä Vuoden Silta -palkinto
  • Yrjö Matikainen -erikoispalkinto sillanrakentajalle (Sillanrakennuksen erikoispalkinto) joka toinen vuosi