RIL 225-2023 Rakennusosien lämmönläpäistykertoimien laskenta

Tässä ohjeessa kuvataan, miten lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo määritetään ja miten rakenteiden lämmönläpäisykertoimen laskenta tapahtuu eurooppalaisten standardien mukaisesti. Lisäksi on esitetty standardeja täydentäviä sovellus- ja lisäohjeita sekä Suomen oloihin tarkoitettuja ohjeita, joita ei ole käsitelty standardeissa.

Lisää julkaisusta RILin kirjakaupassa.Takaisin edelliselle sivulle