KIRA-Akatemia on KIRA-Foorumin luoma ohjelma alan eri sektoreilla työskentelevien nuorten perehdyttämiseksi kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen. Akatemia on tarkoitettu toimialan nuorille ammattilaisille, joilla on alle kymmenen vuotta työkokemusta.

KIRA-foorumin eli Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin muodostavat viisitoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä. KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. KIRA-foorumi kehittää myös alan osaamista ja vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen.

KIRA-Akatemiassa kiinnitetään erityistä huomiota alan kehittämishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin. Niitä tunnistetaan mm. tutustumalla kiinnostaviin organisaatioihin sekä ryhmissä tehtävän harjoitustyön kautta.

Akatemian vuosikurssin enimmäiskoko on 15 henkilöä. Jokainen KIRA-Foorumin 15 taustayhteisöstä kutsuu tai pyytää jäseniään nimeämään yhden osallistujan. Haku voi myös olla ko. jäsenille avoin, jolloin taustayhteisö vastaa valintaprosessista. Myös sidosryhmien, vaikuttajatahojen, järjestöjen ja median nuoria ammattilaisia voidaan kutsua mukaan.

KIRA-Akatemian koordinoi RIL ry.