Keskeinen osa KIRA-Akatemiaa on ryhmätyönä kehitettävä liiketoimintaidea.

Vuonna 2022 KIRA-Akatemialaisten tehtävänanto oli seuraavanlainen:

Monet julkiset toimijat ja yksityisen sektorin yritykset ovat asettaneet tavoitteekseen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen. Tämä tavoite vaikuttaa konkreettisesti yrityksen liiketoimintaan ja muuttaa sitä totutusta toimintatavasta. Lisäksi digitaalisuus muuttaa alan tapoja toimia sekä luo uudentyyppistä liiketoimintaa. KIRA- Akatemian erityisteema tänä vuonna on vastuullisuus koko rakentamisen ja ylläpidon elinkaaren aikana.

Harjoitustyönä tehdään liiketoimintaidean valmistelu alaan vaikuttavien megatrendien pohjalta

Tavoitteena liikevaihdoltaan 100 M€ yritys vuonna 2032.